Hervormd Woudenberg

Passiestonden: van 3 t/m 6 april 2023

In de stille week voor Pasen zal, net als voorgaande jaren, een serie van vier Passiestonden worden gehouden. Van D.V. maandag 3 april tot en met donderdag 6 april is er in de Hervormde kerk iedere avond een bijeenkomst om stil te staan bij het lijden van onze Heere Jezus Christus, als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. 

Het thema dit jaar is: De Mens Jezus

Er zal gezongen worden en uit de Bijbel worden gelezen. In de stille momenten overdenken we de lijdensweg van de Heere Jezus, in het bijzonder aan het eind van Zijn leven. 

De Passiestonden hebben een ingetogen en sober karakter, dat betekent dat wij u vragen om in stilte de kerk binnen te komen en zonder te praten een plekje te zoeken. Zonder verdere aankondiging volgen we dan de liturgie. Daarna verlaat iedereen weer in stilte het gebouw. Mogen we u en jullie ontmoeten onderweg naar Pasen, het belangrijkste feest van de Christelijke kerk? 


Deze Passiestonden kunnen ook voor u mooie, inhoudsvolle momenten zijn ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Deze avonden zijn ter bezinning voor onze hele gemeente en daarbuiten! Iedereen is van harte welkom.
De kerkdeuren gaan om 19.15 uur open. We nodigen u dan ook van harte uit om van 19.30 tot 20.00 uur de Passiestonden in de hervormde kerk van Woudenberg bij te wonen! 

Liturgie

327