Hervormd Woudenberg

Passiestonden: van DV 6 t/m 9 april

De jaarlijkse Passiestonden in de Stille Week zullen dit jaar in aangepaste vorm toch doorgaan. Van maandag t/m donderdag is er vanaf 20.00 uur dagelijks een uitzending vanuit de kerk, waarbij we om praktische redenen de opzet van voorgaande jaren eenmalig hebben losgelaten en elke voorganger zijn eigen ruimte heeft. Volgend jaar b.l.e.w. hopen we het weer op de gebruikelijke manier vorm te kunnen geven.

327