Hervormd Woudenberg

Paasactie 2020

Op maandagavond 6 april a.s. willen we, als Hervormde gemeente Woudenberg, de Paasecho-2020 (met als thema ‘Geluk vinden’) mét een attentie en een paasgroet persoonlijk gaan bezorgen bij een aantal gemeenteleden in de wijk, die niet (meer) zo’n nauwe band met onze gemeente hebben. Om hen een gezegend Paasfeest toe te wensen en hen uit te nodigen voor de kerkdiensten met Goede Vrijdag en Pasen. We starten om 20:15 uur vanaf EH en verwachten rond 21:30 uur weer terug te zijn. Wie doet mee? Graag uw/jouw aanmelding bij evangelisatieouderling Marius-Jan Breugem. j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

585