Hervormd Woudenberg

Kerstmarkt 2019

Het duurt weliswaar nog even, maar we zijn al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de Kerstmarkt van
zaterdag 14 december a.s. van 15:00-21:00 uur op het Kerkplein.
Wie is bereid om deze dag een uur (of meer) bij onze Evangelisatiekraam te staan? Graag uw/jouw aanmelding naar evangelisatie-ouderling Marius-Jan Breugem: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

579