Hervormd Woudenberg

Kerstevangelisatie in Horst

Op zaterdagochtend 8 december 2018 hopen we weer, net zoals vorig jaar, een kerstevangelisatieactie in Horst te houden. Dit samen met enkele andere gemeenten. We gaan op deze ochtend (10.00-12.30 uur) flyers bezorgen bij de inwoners van Horst en omgeving, om hen uit te nodigen voor de Kerstviering aldaar op DV vrijdagavond 14 december 2018.
Doet u/jij weer mee deze evangelisatieactie?
Graag uw/jouw aanmelding bij evangelisatieouderling Marius-Jan Breugem,
j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl.

417