Hervormd Woudenberg

Kerstecho

In week 50 (volgende week dus) zullen de ‘kerstecho’s’ weer worden verspreid in de gemeente. We zullen deze bezorgen op adressen van dorpsgenoten die niet (zo) betrokken zijn op het geloof en op de kerk; en we hopen hen daardoor te bereiken met het Kerstevangelie. Tevens zullen we een aantal exemplaren in de hal van de kerk neerleggen, die u kunt meenemen om in uw/jouw omgeving te verspreiden.
Helpt u/jij zo ook mee om het Kerstevangelie in ons dorp te verspreiden ?
 

461