Hervormd Woudenberg

Zaterdag 9 december 2017, is het de jaarlijkse kerstmarkt in ons dorp. Van 15.00-21.00 uur.
Op het parkeerterrein naast de kerk. Ook als kerk hopen we present te zijn met een kraam. We zullen het bord weer van de zolder van de kerk halen waarop staat vermeld 'want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft tot vergeving van onze zonden'.

Met 15 vrijwilligers hopen we zo in contact te komen met bezoekers van de markt. We hebben evangelisatielectuur om uit te reiken, het evangelie van Johannes, etc. Kerst is het feest van het Licht, en van dat Licht mogen we getuigen.
Zo hopen en bidden we om gezegende ontmoetingen. Graag uw voorbede hiervoor gevraagd.
 

458