Hervormd Woudenberg

Evangelisatie in de wijk

De Hervormde Gemeente telt twee wijken. In deze wijken zijn evangelisatieteams actief. Deze 'E-teams' in de wijk fungeren als denktank voor het evangelisatiewerk in de wijk en richten zich onder andere op de verspreiding van het blad Echo, bezoekwerk, werving Emmaüs cursisten, inschakelen gemeenteleden bij netwerken en hulpvragen en éénmalige activiteiten in de wijk. Het evangelisatie team bestaat uit de evangelisatie-ouderling en enkele gemeenteleden uit de betreffende wijk. Verantwoording wordt afgelegd aan de kerkenraad.

Evangelisatie-ouderling Wijk 1:
J.P.M. Breugem, tel. 033-2854384 of email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

Evangelisatie-ouderling Wijk 2:
G.J. Wolfswinkel, tel.033-2867678 of email: g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl

269