Hervormd Woudenberg

Interview

Dabar-2016: Agnes spreekt Paola
Over enkele weken gaat het Dabar-werk op camping 'Laag Kanje' in ons dorp weer van start. Heel veel voor-werk is daarvoor verricht door de Dabar-commissie, waar Agnes Blok-Groenendaal uit onze gemeente de secretaresse van is.

Daarnaast is een ander lid uit onze gemeente, Paola Veenendaal, heel actief in het Dabar-werk. Oók dit jaar is zij weer één van de teamleiders van de Dabar-teams op de camping.

We hebben Agnes en Paola gevraagd om door middel van een vraaggesprekje, u als gemeente een beeld te geven over hun werk op Dabar. Zie hieronder! 'Agnes spreekt Paola'!
1. Dit jaar kom je met (grotendeels) hetzelfde team weer terug, wat is de reden dat jullie met elkaar terugkomen?
Het is denk ik gek als we niet terug zouden komen; vorig Dabarseizoen hebben we zulke gave en mooie dingen gezien en meegemaakt! Ook zijn we als team erg naar elkaar toegegroeid. We deden allemaal voor het eerst Dabar dus het was afwachten hoe het zou worden. Uiteindelijk zijn we nu zo’n eenheid; zowel moeilijke als mooie dingen kunnen we met elkaar delen. Ook komt er enorm veel gekheid bij kijken. Deze combinatie maakt ons team zo leuk. Omdat we onderling zo enorm goed met elkaar overweg kunnen, hoefden we er niet lang over te twijfelen om met z’n allen nog een keer Dabar te doen!

2. Wat is Laag Kanje voor camping, wat voor soort mensen kom je daar tegen? (jong/oud/uit de stad/studenten/gezinnen)
De campinggasten zijn erg divers. Veel mensen hebben een seizoensplek en zitten dus van voorjaar tot najaar op de camping. Velen komen steevast elk jaar weer terug. Dit is een groot voordeel; zo kan je elk jaar weer verder ‘bouwen’. Op de camping zijn veel kinderen en jongeren. De activiteiten worden dan ook druk bezocht. Veel gasten komen uit de stad en komen naar Laag Kanje om even helemaal tot rust te komen. Het verschilt erg hoe open iedereen is. Sommigen willen niet gestoord worden, anderen praten het liefst de hele dag met je. Vooral met de laatste groep mensen kan veel gedeeld worden.

3. Hoe ziet een Dabarweek eruit?
Elke zondag is er een campingdienst en een Sing-in. Daarnaast zijn er geen ingeplande activiteiten (naast het naar de kerk gaan in Woudenberg) maar de tent is wel de hele dag open voor jong en oud om even te praten of even tot rust te komen.
Van maandag tot vrijdag is er een enorm vol programma. We beginnen ’s ochtends met kinderclub. Van tevoren gaan we de camping over om kinderen mee te nemen naar de kinderclub. Tijdens de club gaan we zingen, komen Bob, Bep en Brammetje langs, vertellen we een Bijbelverhaal, krijgen de kinderen wat te drinken en maken ze een werkje. Tijdens de club mogen de ouders koffie of thee komen drinken. Dit maakt de drempel namelijk laag om een gesprek te beginnen.
Na de kinderclub gaan we snel lunchen en doen een teambijbelstudie. Deze Bijbelstudie is erg waardevol voor ons eigen geloofsleven maar ook voor de band als team onderling. Na de Bijbelstudie is er een tienersoos. Tijdens de soos bespreken we onderwerpen die dicht bij de jongeren staan. Dat is soms nog best lastig om te bedenken, maar gelukkig krijgen we ook input van de jongeren zelf.

’s Middags en ’s avonds staan (vaak) sportieve activiteiten gepland. Zo is er bijvoorbeeld elke maandag een volleybaltoernooi en verder doen we veel activiteiten als voetbal, speurtocht, smokkeltocht en watergevechten. Daarnaast is er ook elke dag poppenkast waar Jan Klaassen en Katrijn de show stelen.
’s Avonds na de avondactiviteit is er een avondsluiting. Hier lezen we een stukje uit de Bijbel, bespreken het kort en bidden en zingen we samen. Na de avondsluiting is er nog een avondsoos voor jong en oud. Er wordt dan veel getafeltennist en gepraat. Om elf uur sluiten we de tent af en hebben we als team nog een evaluatie en een moment van gezelligheid op de slaapzolder.

4. Staan de mensen open voor het team, staan zij open voor geloof?
Zoals ik al zei, dat verschilt erg. Vorig jaar waren het vooral de jongeren met wie we goede gesprekken hadden. Zij stelden zich erg open over hun leven en over al hun vragen en dingen waarmee ze worstelden. Omdat we geen campingpastor hadden, was het voor ons wat lastiger om de volwassenen van de camping te benaderen. Dit deden we vooral tijdens de kinderclub en tijdens de creatieve avond voor de vrouwen van de camping. Dit jaar hebben we gelukkig wel een campingpastor, dus we hopen meer volwassenen te bereiken dan vorig jaar.

5. Wil je wat ervaringen met ons delen?
Er zijn zoveel mooie momenten geweest tijdens onze Dabarperiode. Eén daarvan was dat een meisje van de camping aangaf dat ze graag meer wilde weten over God en de Heere Jezus. Ze wist gewoon zeker dat God bestond, dat had ze gemerkt aan ons als team. We mochten haar een Bijbel geven, waarin ze actief begon te lezen. De avond waarop we de Bijbel aan haar gaven ging ze meteen lezen, met twee van ons team. Ik had het voorrecht daarbij te mogen zijn. Na het lezen gingen we bidden en ik vroeg aan haar of zij ook een stukje wilde bidden. Ik vergeet haar letterlijke woorden nooit meer: “God, ik ken U nog maar net, maar ik weet zeker dat U altijd voor mij zal zorgen!”

Zo zijn er nog meer ‘gouden’ momenten geweest, waarbij de aanwezigheid van God werd ervaren. Nieuwsgierig naar de rest van de ervaringen? Kom gerust eens langs om erover door te praten!

6. Je gaat komende zomer weer Dabar doen op camping Laag Kanje, wat verwacht je samen met het team van de komende Dabarperiode?
We verwachten als team om door te gaan met wat we vorig jaar hebben opgebouwd. Al jaren worden er door Dabarteams zaadjes gezaaid. We hopen dit jaar daarmee door te gaan. Hierbij vertrouwen we erop dat God met Zijn werk doorgaat, ook op de camping. We willen banden opbouwen, gesprekken aangaan, getuigen en bidden voor de campinggasten.

7. Op welke manier kunnen gemeenteleden bijdragen aan het Dabarwerk?
Allereerst zouden we het supergaaf vinden als gemeenteleden eens een kijkje komen nemen op de camping. Kom gerust langs tijdens avondsluitingen, sing-ins en de campingdiensten. Het is mooi als de gemeente betrokken is bij het werk wat op de camping verricht wordt.

Verder vragen wij om een voortdurend gebed voor de campinggasten en voor ons als team. Bid of het werk dat gedaan wordt gezegend wordt. Bid voor ons als team, zodat we de juiste woorden mogen zeggen en een lichtend licht mogen zijn voor de mensen daar. Bid of de Heilige Geest harten mag raken en wil werken door ons heen. ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’ (Jakobus 5:16b)

375