Hervormd Woudenberg

Dabar

Dabarwerk Laag Kanje stopt na 49 seizoenen
Als commissie kondigen wij met pijn in ons hart aan dat het werk op Laag Kanje na dit seizoen definitief stopt. Enige tijd geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden met de campingeigenaar van Laag Kanje. Hierbij werd aangegeven dat er na de zomer geen plek meer is voor het Dabarwerk op Laag Kanje. De camping heeft gekozen om haar animatieteam verder te professionaliseren en de plek die Dabar nu in beslag neemt een andere invulling te gaan geven. Dit betekent dat er na 49 jaar een eind komt aan het Dabarwerk op camping. De teleurstelling is groot, maar wij zien ook met dankbaarheid terug op deze periode. Veel commissie- en teamleden hebben hun gaven en tijd gegeven om op de camping het evangelie te delen en er te zijn voor de campinggasten. Ook hebben we mogen genieten van de vrijwilligers en gemeenteleden die ons met woord en daad hebben gesteund. Vaak hebben wij Gods aanwezigheid mogen opmerken in de dingen die gebeurden.
Zondag 12 augustus is de allerlaatste campingdienst geweest. 
De Dabarcommissie

496