Hervormd Woudenberg

Dabar

DABAR 2018 van 14 juli t/m 26 augustus

Commissie:
Voorzitter: Esther van der Hart
tel. 06-44520007
email: joostenesthervanderhart@gmail.com

Penningmeester: Wietse Vermeulen
tel. 06-42039004 

Secretaresse: Agnes Blok
tel.  033-3000918,
email: janenagnesblok@yahoo.com


Dabar op camping Laag Kanje
Op dit moment is het Dabar-team al een aantal weken aan de slag op camping ‘Laag Kanje’ te Maarn.

In de periode van 14 juli t/m 11 augustus 2018 wordt er dagelijks een programma verzorgt, elke zondag een tentdienst en een sing-inn. De weekprogramma’s met alle activiteiten zijn in de witte tent verkrijgbaar. Deze tentdiensten zijn bedoeld voor de christenen op de camping, maar vooral ook voor hen die niet (meer) vertrouwd zijn met God en geloof. Daarom willen wij u vragen om zoveel mogelijk de diensten te bezoeken met mensen die Hem nog niet kennen. Deze tentdienst is niet bedoeld als vervanging van de plaatselijke kerkdienst. Wij gaan uit van uw medewerking en begrip hiervoor. Wij willen vragen of u dit werk in uw voorbede wilt gedenken.
Voor verdere informatie kunt contact opnemen met de
Evangelisatieouderling Marius-Jan Breugem.

De voorgangers voor de komende periode zijn:

Zondag 5 augustus  2018, 10.30 uur: de heer Heime Leenman, Hardinxveld-Giessendam

Zondag 12 augustus 2018, 10.30 uur: de heer Richard van der Linden, Gorinchem

Zondag 19 augustus 2018, 10.30 uur: de heer Gerco Wolfswinkel, Woudenberg


‘Even voorstellen’  - Dabar Team & Campingpastor periode 28 juli t/m 11 augustus 2018

Samengebracht door Gods hand, zijn wij als team 2 een groep van verschillende mensen, met allemaal hetzelfde doel. We willen ons inzetten voor de campinggasten, om iets van God te laten zien. We kijken uit naar twee weken vol gezelligheid, ontmoetingen, activiteiten en mooie gesprekken. Het is onwijs gaaf dat wij op deze manier voor God aan het werk mogen. Om deze weken tot een zegen te laten zijn hebben wij gebed nodig. Naast ons eigen gebed en het gebed dat wij vanuit thuis mee krijgen, willen wij vragen om jullie gebed, als betrokken gemeente van het dabarwerk op Laag Kanje. Willen jullie bidden voor het werk dat wij gaan doen, voor ons als team, voor kracht, openheid, geloof, maar bovenal voor de campinggasten die wij mogen gaan ontmoeten. Wij geloven dat als wij één worden in gebed, God ons verhoort, en we veel van Gods werk zullen gaan zien.

Vriendelijke groetjes, Ron en Joanne

Deze zomer mag ik, Herma, campingpastor zijn. Het wordt voor mij de eerste keer. Ik zie er naar uit om deze taak te mogen te doen. Want het mooiste van het leven mag ik zo mogelijk delen met de campinggasten. Dat God omziet naar mensen is toch een blijde boodschap waar ik vrijmoedig van mag getuigen. Fijn is het om te weten dat er in Woudenberg een groot team is die de begeleiding deze weken in handen heeft. En dat er een betrokken gemeente is die de ontmoetingen op de camping wil op dragen in het gebed.

Hartelijke groet, Herma de Greef


Dabarwerk Laag Kanje stopt na 49 seizoenen
Als commissie kondigen wij met pijn in ons hart aan dat het werk op Laag Kanje na dit seizoen definitief stopt. Enige tijd geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden met de campingeigenaar van Laag Kanje. Hierbij werd aangegeven dat er na de zomer geen plek meer is voor het Dabarwerk op Laag Kanje. De camping heeft gekozen om haar animatieteam verder te professionaliseren en de plek die Dabar nu in beslag neemt een andere invulling te gaan geven. Dit betekent dat er na 49 jaar een eind komt aan het Dabarwerk op camping. De teleurstelling is groot, maar wij zien ook met dankbaarheid terug op deze periode. Veel commissie- en teamleden hebben hun gaven en tijd gegeven om op de camping het evangelie te delen en er te zijn voor de campinggasten. Ook hebben we mogen genieten van de vrijwilligers en gemeenteleden die ons met woord en daad hebben gesteund. Vaak hebben wij Gods aanwezigheid mogen opmerken in de dingen die gebeurden.
Zondag 12 augustus is de allerlaatste campingdienst. Ontvangst en inloop is vanaf 10.15 uur met koffie thee en fris. Wij zijn dankbaar dat wij deel hebben mogen uitmaken van dit prachtige werk.
De Dabarcommissie

496