Hervormd Woudenberg

Beleef Dabar

‘Dabar is je geloof, hoop en liefde delen, in Gods’ naam’.
Voor veel campinggasten is Dabar één van de weinige plekken waar ze in contact komen met het christelijk geloof. Juist in de vakantie, als mensen uit hun eigen omgeving weg zijn, ontstaat ruimte om na te denken over hun eigen leven. Vragen over geloof en zingeving kunnen dan zomaar naar boven komen. Het zou fijn als ook deze zomer jongeren en ouderen zich beschikbaar stellen om her en der in het land zich in te zetten voor het camping-evangelisatiewerk.
Voor info en opgave: www.izb.nl/dabar 
Wilt u/jij nog één en ander nalezen? In de kerkportalen ligt informatiemateriaal beschikbaar.
Voor nadere informatie: evangelisatieouderling Marius-Jan Breugem j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

538