Hervormd Woudenberg

Uitgifte Pachtgrond

De diaconie heeft na een inschrijvingsprocedure, twee percelen grond uitgegeven in pacht voor de periode van:
1 januari 2023 t/m 31 december 2025.

Het betreft de volgende percelen:

Kavel 1: Perceel grasland gelegen aan de Zeisterweg, kadastraal bekend Woudenberg H 47, groot circa 2,53 hectare

Kavel 2: Perceel bouwland aan de Maarsbergseweg, kadastraal bekend Woudenberg H 150 gedeeltelijk, H 151 en H 152, totaal groot circa 2,77 hectare

636