Hervormd Woudenberg

Uitgifte pachtgrond

De diaconie van de Hervormde Gemeente Woudenberg is voornemens een perceel grond gelegen tussen de Maarsbergseweg en de Slappedel uit te geven in kortlopende geliberaliseerde pacht voor de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022. Dit perceel is kadastraal bekend onder de nummers H150 ged., H151 en H152.
Kerkelijk meelevende gemeenteleden kunnen hierop inschrijven middels opgave van een prijs per hectare per jaar. De inschrijvingen kunnen ingeleverd worden bij de secretaris (dhr. G.H. de Soeten, De Koekel 14)
t/m uiterlijk zaterdag 16 november 2019.
Inschrijvingen dienen in gesloten envelop ingeleverd te worden met aan de buitenkant vermeldt: inschrijving pachtgrond.
De inschrijvers worden bij deze uitgenodigd in de vergadering van
donderdag 21 november 2019 om 20.30 in Eben Haëzer.
De enveloppen worden dan geopend en de hoogste bieder komt in aanmerking.

Voor vragen kunt u zich richten tot diaken E. Doeven a.e.doeven@hervormdwoudenberg.nl of 06-44406049.

575