Hervormd Woudenberg

Tijdscollecte

De tijdscollecte is een collecte die net als elke andere collecte een bijdrage van u vraagt. Deze bijdrage wordt niet in geld uitgedrukt maar in tijd.

Het doel? Nagaan wat we voor onze medemens kunnen betekenen binnen en buiten de muren van de hervormde kerk in Woudenberg. Daarbij leeft het vermoeden dat een deel van de gemeente zeker bereid is zich in te zetten voor zijn medemens, maar dit nooit kenbaar gemaakt heeft omdat dit niet op zijn of haar pad gekomen is.

Doormiddel van deze collecte zal een lijst opgesteld worden met gemeenteleden die aangeven op welke punten ze klaar willen staan voor anderen. Dit gebeurt op basis van:

  • Interesses.
  • Hoeveel tijd u er in wilt steken.
  • Of dit structureel is.
  • Eventuele voorkeuren voor commissies en doelen.
  • Uw gegevens.

Op basis van deze gegevens hebben wij ook uw toestemming nodig om deze gegevens vast te leggen, daarom vragen wij u het formulier te ondertekenen wat u kan invullen

Het formulier kan u hieronder invullen of u doet een formulier in de collectezak bij de dienst van 14 april met een formulier wat u mee krijgt tijdens de dienst op 7 april 2019.

Om een aantal voorbeelden te noemen waar u zich in kan zetten hebben we hieronder een aantal zaken staan:

  • Helpen bij zaken als een lentefair, winterfair e.d.
  • Inzetten bij een commissie, missionair, zending e.d.
  • Inzetten bij een commissie m.b.t. directe naastenliefde voor eenzamen, ouderen en of zieken. Enz.
  • Inzetten voor de jeugd.
  • Inzetten voor de praktische zaken in en rondom de kerk en Eben Haëzer.

Hebt u nog iets wat u graag hier hebt staan? Benoem deze dan bij Ellard de Voogd onder mailadres e.g.devoogd@hervormdwoudenberg.nl
Dan zullen we kijken of we dit kunnen toevoegen aan deze tijdscollecte.

Formulier

 
536