Hervormd Woudenberg

Energiecompensatieregeling

De Diaconie heeft een initiatief opgestart om mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben nu de energieprijzen en andere kosten sterk blijven stijgen. Via deze weg willen we vragen of u financiële hulp nodig heeft als gevolg van deze stijgende prijzen. Als u gebruik wil maken van een financiële ondersteuning, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl
Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.

Wilt u geholpen worden met de aanvraag voor energietoeslag, zie website: https://www.dekleineschans.nl/nieuws/energietoeslag-voor-mensen-met-laag-inkomen/
Of neem contact op met: De Kleine Schans aan de Dorpsstraat 38 te Woudenberg; tel. 085-0669700 of email: info@dekleineschans.nl

624