Hervormd Woudenberg

Energiecompensatieregeling

De Diaconie heeft een initiatief opgestart om mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben nu de energieprijzen en andere kosten sterk stijgen. Via deze weg willen we vragen of u financiële hulp nodig heeft als gevolg van deze stijgende prijzen. Als u gebruik wil maken van een financiële ondersteuning, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.

Bij veel aanmeldingen wil de Diaconie een “Energie compensatieregeling eerlijk verdeeld” opstarten.

Wij vragen dan gemeenteleden om vanuit solidariteit uw naaste die het minder heeft te helpen.

Zoals u waarschijnlijk zult weten heeft de regering enige tijd geleden besloten om ieder huishouden in Nederland via een verlaging van de energiebelasting te compenseren voor de hoge energieprijs.
Dit zou neerkomen op zo'n € 400,00 per huishouden. Dit initiatief riep aan de ene kant waardering en instemming op en aan de andere kant werd door veel mensen gevonden dat het ook wel een wat scheve compensatie is, omdat niet iedereen in een moeizamere financiële situatie komt door de hoge energieprijzen. We vertrouwen er straks op dat we met de actie
“Energie compensatieregeling eerlijk verdeeld” gemeenteleden kunnen helpen die in een moeilijke financiële situatie zijn gekomen.

624