Hervormd Woudenberg

Diaconaat is werk gericht op de eer van God en het heil van mensen. In de praktijk komt de diaken echter te staan voor dilemma’s, het is onmogelijk alle leed te verzachten of iedere nood te ondersteunen. De vraag dient zich daarom  aan: bij wie zijn wij als diaconie van de hervormde gemeente Woudenberg betrokken. De Bijbel geeft hierover in de brief aan de Galaten onderricht als er in hoofdstuk 6 vers 10 staat geschreven: Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. 

Het woord ‘huis’ geeft aan dat diakenen de eerste zorg moeten verlenen aan hen die het meest nabij zijn. Maar dat betekent niet dat anderen geen zorg zullen ontvangen. Integendeel. Voor de diaconie zijn vijf niveaus van betrokkenheid te formuleren:

 

  1. Het individuele gemeentelid/gezin in nood
  2. Leden van de eigen hervormde gemeente en leden van die gemeenten in Woudenberg aan wie we vanuit de reformatie verbonden zijn
  3. Inwoners van het eigen dorp en haar omgeving
  4. Landelijke verbanden met wie we in leer en leven verbonden zijn
  5. De wereld met al haar nood.
439