Hervormd Woudenberg

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad heeft als taak het college van Burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren, die van belang zijn voor het sociaal domein.

De leden zijn benoemd op persoonlijke titel. 
Zie 
www.adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl

246