Hervormd Woudenberg

Zondagavondzang(Liederen zingen van Johannes de Heer)

Programma te volgen via livestream

  1. Psalm 25 vers 2, 4, 6 met bovenstem
  2. Johan de Heer 36 vers 1, 2, 3
  3. Johan de Heer 43 vers 1, 2, 3, 4
  4. Johan de Heer 57 vers 1, 2, 3
  5. Johan de Heer 63 vers 1, 2, 3, 4, 5
  6. Declamatie
  7. Johan de Heer 73 vers 1, 2, 3, 4
  8. Johan de Heer 80 vers 1, 2, 3, 4
  9. Psalm 32 vers 1, 3, 6 met bovenstem

Wil u of jij deze avond meezingen? Dat kan.
Opgave via eenklank@hervormdwoudenberg.nl

192