Hervormd Woudenberg

Zomerconcerten 2021

Choral Evensong in Dorpskerk Woudenberg op 11 september
Ter afsluiting van de serie Zomerconcerten in de Dorpskerk van Woudenberg wordt op zaterdag 11 september (Nationale Orgeldag en
Open Monumentendag) een Choral Evensong gehouden.
Medewerking wordt verleend door een, speciaal daartoe samengesteld, Vocaal Ensemble. De organist is Arjan Veen en ds. A.D.J. Wessels is de voorganger tijdens deze bijzondere dienst.
De Choral Evensong begint om 16.00 uur. De toegang is vrij, wel is er bij de uitgang gelegenheid om een gift te geven zodat deze concerten mogelijk blijven. Tijdens deze dienst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Het dagelijks zingen van de ‘Evensong’ behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor, verbonden aan kerk, kathedraal of college. De liturgie van de ‘Choral Evensong’ is al eeuwenlang dezelfde en staat als een huis met haar Psalmen, haar twee schriftlezingen (‘Lessons’), gevolgd door de ‘Canticles’, bestaande uit het Magnificat (de lofzang van Maria) en het Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon).
In de evensong van zaterdag 11 september wordt psalm 148 als chant (reciterend) gezongen. De Canticles zijn van Dyson, een Anthem van Tallis en als hymn zal onder andere het prachtige ‘Praise my soul the King of heaven’ klinken.

De Choral Evensong vindt haar wortels in de vroege kerk en achterliggend de joodse tempeldienst in Jeruzalem. Haar huidige vorm kreeg het in de 17e eeuw en is vastgelegd in het Book of Common Prayer van de Anglicaanse kerken. Het zingen van de psalmen in onberijmde vorm (chants) vormt het hart van de Evensong. Andere onderdelen zijn de preces  (korte psalmverzen afwisselend gezongen door voorganger en koor), canticles, hymnes (die door alle aanwezigen worden gezongen) en anthems zelfstandige koorwerken). De Choral Evensong is circa 35 jaar geleden ook in Nederland geïntroduceerd en geniet daar toenemende belangstelling. Velen ervaren de hymns als het mooiste onderdeel van de Evensong, direct gevolgd door de chants, het Magnificat en het orgelspel. Als redenen voor het bezoek aan een Evensong worden vaak genoemd de ervaren verstilling, schoonheid en eerbied, alsmede de verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen.
Wilt u ook die ervaring proeven, dan bent u van harte welkom tijdens de Chroal Evensong op 11 september en de Woudenbergse Dorpskerk.

611