Hervormd Woudenberg

Winterfair 2021

Op 27 november jl. hebben we de winterfair gehad.
Daarnaast zijn er de nodige diensten uit het dienstenboekje geweest.
Met dankbaarheid kunnen we u bekendmaken dat de opbrengst tot nu toe € 8.000 heeft opgebracht.
De opbrengst wordt overgemaakt naar Thomas en Cobi Roest, een zendingsechtpaar in Thailand, de buurtkerk Hebron in Amsterdam en het Kom&Zie-huis in Moldavië.
Iedereen die deze mooie opbrengst mogelijk heeft gemaakt hartelijk dank.

380