Hervormd Woudenberg

Winterfair 2021

Winterfair op 27 november 2021
We willen u via deze weg vast laten weten dat de Winterfair zal plaatsvinden op zaterdag 27 november 2021. Vanwege de onzekere corona-situatie, zal dit op dezelfde manier als vorig jaar plaatsvinden. Over een aantal weken kunt u de bestelling doorgeven die u dan tijdens de Winterfair kan komen ophalen. Hierover zullen we u later verder informeren.
Doet u ook mee?
U ondersteunt hiermee het werk van Kom en Zie, Hebron en Thomas en Cobi Roest.

Aanmelden diensten dienstenboekje
Net als de afgelopen jaren willen we ook weer een (digitaal) dienstenboekje uitbrengen. Wilt u vast nadenken over welke dienst u wilt aanbieden of vragen? Heeft u een dienst aan te bieden of te vragen wilt u die dan voor 11 oktober aanleveren? Dit kan door de dienst aan te melden bij dienstenboekje@gmail.com. Het is een unieke kans om weer wat meer contact met elkaar te hebben! Het dienstenboekje wordt naar alle waarschijnlijkheid eind oktober verspreid.

380