Hervormd Woudenberg

Winterfair 2019

De Winterfair heeft tot nu toe een bedrag opgebracht van ongeveer 13.000 euro. Daarbij komt nog de opbrengst van een aantal diensten uit het Winterfairboekje. 
We zijn heel dankbaar dat er wederom zoveel geld is opgehaald voor de goede doelen. Via dit bericht willen we dan ook iedereen bedanken die hieraan bijgedragen heeft. Door middel van een dienst of advertentie in het dienstenboekje of uitgaven op de Winterfair. Ook bedanken we alle bedrijven die cadeaus hebben aangeboden om op de Winterfair te verkopen of verloten. Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen op de Winterfair. Zonder jullie was deze dag niet zo geslaagd geweest. Bedankt en tot volgend jaar!

De winterfaircommissie

380