Hervormd Woudenberg

Zendingsvereniging Febe

In 1968 werd onze vrouwenvereniging opgericht, met als eerste doel werken voor de zending. Daarnaast werd de bijbel bestudeerd. Nu staat de bijbelstudie uit de “Hervormde Vrouw” centraal op onze avonden.

We vergaderen eens per 2 weken op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur.
Voor de pauze lezen we de bijbelstudie en bespreken we de daarbij behorende vragen.
Na een kopje koffie of thee in de pauze, hebben we een meer ontspannende activiteit in de vorm van een (bijbelse) Quiz of verhaal. Ook gaan we regelmatig met elkaar zingen uit de bundel ‘Uit aller mond”.

We blijven echter de zending een warm hart toedragen en op onze Jaarvergadering nodigen we dan ook vaak een spreker uit die kringen.
Dan wordt de gehele gemeente en allen die daar interesse voor hebben uitgenodigd. We houden dan een collecte voor dat doel.

Onze leden komen uit de Hervormde Gemeente (binnen PKN) en van de Hersteld Hervormde Gemeente, en een uit de Gereformeerde Gemeente, wat ook een band geeft met elkaar.
Onze leden zijn wat ouder, maar ook wat jongere vrouwen zijn van harte uitgenodigd om eens een avond mee te maken. U bent van harte welkom!

Een hartelijke groet van het bestuur,
Mw T. van den Berge – Kleinjan, 0343 442933, voorzitter
Mw. C.A.E.Visser – van der Meer, 033 2864585, secretaresse

302