Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging Timotheüs

Mannenvereniging 'Timotheüs'
De mannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2018-2019 vergaderen we op de dinsdagen
18 september 
16 oktober: “God de Zorgende”(Inleiding Meindert Langelaar) 
20 november:
"God de sprekende"(inleiding Harry van Dieren)
11 december:"God de Koning"(inleiding Henk van Veluw)
15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april. Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer. 
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Psalmen bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. J.M. Molenaar in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond. 

Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 21 mei 2019 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven. 
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen. 
 
Welkom !
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,

Cors van den Bosch
Harry van Dieren
Herman van Egdom
Meindert Langelaar
Gerben Wolterink
 

304