Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

Nu het nieuwe vergaderseizoen weer is begonnen willen wij onze twee-wekelijkse bijeenkomsten weer hervatten. Deze vinden plaats in Eben-Haëzer, aanvang 19.45 uur.

Op onze avonden denken wij samen na over een Bijbelgedeelte, meestal aan de hand van een studie uit de Hervormde Vaan. Soms wordt door één van de leden een zgn. vrije inleiding gehouden.
Graag nodigen wij onze leden uit dan weer aanwezig te zijn, maar ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Onderzoek de schriften, die zijn het die van Mij getuigen! De mannenvereniging is een uitgelezen plaats om dat samen te doen!

Het bestuur
J. van Asselt (voorz.)  Griftdijk 1  tel. 286 2470
G. van Koppen (2e voorz.)  Van Speyklaan 15  tel. 286 0800
M. de Smit (secr.)  Kon. Wilhelminastraat 1  tel.286 2618
J. van Egdom (penn.)  Kon. Sophiestraat 2  tel. 286 3149
L.M. van den Berge (alg.adj.) Driespronglaan 2, Maarn tel. 0343-44 2933

303