Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

De mannenvereniging ´Bouwen en Bewaren´komt gedurende de wintermaanden iedere maandagavond om 19.45 uur bijeen in gebouw Eben Haezer. De vereniging houdt zich bezig met het bestuderen van de Bijbel.

Het gebeurt niet vaak dat wij ons via de kerkbode tot u richten, maar aan het begin van het nieuwe jaar willen wij toch graag van ons laten horen. Allereerst om u een gezegend nieuw jaar te wensen, een wens die uiteraard niet alleen de mannen van onze gemeente betreft. Toch is dit bericht wèl in het bijzonder voor hem bedoeld.
Wij zijn een vereniging met ongeveer 20 leden die tweewekelijks in Eben-Haëzer bijeenkomt rondom een geopende Bijbel. Op deze avonden denken wij samen na over een Bijbelgedeelte, meestal aan de hand van een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Soms wordt door één van de leden een zgn. vrije inleiding gehouden. Graag nodigen wij mannen uit om geheel vrijblijvend onze vergaderingen te bezoeken. Het is God zelf Die zegt: Onderzoek de schriften, die zijn het die van Mij getuigen!. De mannenvereniging is een uitgelezen plaats om dat samen te doen. Verschillende mannen hebben gezegd te overwegen lid van onze vereniging te worden. Wij zouden zeggen: laat het niet bij een overweging maar bezoek eens geheel vrijblijvend één van onze vergaderingen.
Onze volgende hopen wij te houden op maandag 22 januari, aanvang 19.45 uur.
Met vriendelijke groet, het bestuur
 


2e voorzitter: H. Groenendaal(2861459)
Secretaris: A.W. van 't Slot(0343-410842)
Penningmeester: J. van Egdom(2863149)
Algemeen adjunct: L.M. van den Berg(0343-442933)

303