Hervormd Woudenberg

Jongemannenvereniging Timotheüs

Jongemannenvereniging 'Timotheüs'
De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2017 -2018 vergaderen we op de dinsdagen D.V. 19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari20 maart en Dinsdagavond 17 april willen we als mannenvereniging nog één keer stil staan bij de 1 Petrus brief; en wel bij 1 Petrus 5. In dit hoofdstuk geeft Petrus allerlei praktische raadgevingen en eindigt hij met zegen en groeten. We gaan er gezamenlijk diepgaand doorheen. We zien uit naar een leerzame avond.  

De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek 1 Petrus bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. W. Westland uit Sliedrecht in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond.


Binnen het kader van het huwelijk wordt gevraagd naar de opdracht voor de christenman. En wat bedoelt Petrus met ‘wees uw eigen mannen onderdanig’? Actuele vragen die het voluit waard zijn te overdenken, omdat Petrus hierover schrijft in 1 Petrus 3 (vers 1 tot en met 12). Koenraad Bouwman zal dit gedeelte voor ons inleiden. We zien 16 januari uit naar het onderwijs vanuit Gods Woord en naar een open gesprek over dit gedeelte.
We beginnen om 20.15 uur in Eben-Haëzer.
Van harte welkom!


Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 15 mei 2018 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen.
 
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,

Cors van den Bosch(2862312)
Herman van Egdom(2773932)
Meindert Langelaar(4622575)
Henk van Veluw(2867136)
Gerben Wolterink(2863871)

304