Hervormd Woudenberg

Hadassa vrouwenstudiekring 45- en 45+

Kring
Als kringen komen we om de drie weken op woensdagmorgen in Eben-Haezer bij elkaar van 9.00-11.00 uur.
We verdiepen ons samen in de Bijbel. We ervaren dat het goed is om met elkaar te delen wat God ons wil leren.
Bijbelstudie en ontmoeting zijn de kernwoorden van onze kring. Kinderoppas wordt volgens rooster door leden zelf verzorgd. Je bent van harte welkom!


Kring 45-

Jolanda Dees (voorzitster) 
email: jolandadees@hotmail.com
tel. 033-2858293

Deleana Timmer (secretaresse) 
email: deleanatimmer@kpnmail.nl
tel. 033-4630883


Kring 45+

Wilma van Grootheest (voorzitster)  
e-mailadres:  wilma.van.grootheest@filternet.nl
tel: 033-2863818

Annemieke Jansen (secretaris)   
e-mailadres:  rwajanto@zonnet.nl
tel: 06-29041365

Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende data bekend:

 • 20 september
  hopen we weer te starten met onze Bijbelstudies. Dit seizoen staat het leven van Johannes de Doper centraal. De eerste Bijbelstudie, opgenomen De Hervormde Vrouw heet “groot voor de Heere”, waar we vanuit Lukas 1 zien hoe Zacharias te horen krijgt over de geboorte van Johannes. 
 • 11 oktober
 • 8 november
  Deze ochtend zullen we met elkaar de Bijbelstudie houden over het geloofsgetuigenis van Elizabeth: Johannes is zijn naam!
  Na de pauze zullen we horen over het project waar we dit seizoen voor sparen: het werk van fam. Kommers. 
 • 22 november
 • 13 december
  Deze ochtend Hadassa haar kerstochtend. Elke groep heeft hiervoor haar eigen programma. 
 • 10 januari
 • 31 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 11 april
305