Hervormd Woudenberg

Gesprekskringen

Meedoen met kringwerk
Inmiddels zijn er 15 huiskringen actief met totaal 198 deelnemers. Wij zijn hier blij mee. Het is steeds weer bijzonder om met elkaar een Bijbelboek of een Bijbels thema te bespreken. De onderlinge gesprekken en ontmoetingen zijn van grote waarde voor het gemeente-zijn. Dit seizoen bespreken we het boekje ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest’  van ds. M.M. van Campen.

Regelmatig komen er nieuwe gemeenteleden in ons dorp wonen. Als we hiervan op de hoogte zijn, benaderen wij hen met de vraag mee te doen aan het kringwerk.

We vermoeden dat er nog verschillende gemeenteleden zijn die bij een kring zouden willen aansluiten of dit overwegen.

Heeft  u interesse om eens een avond mee te draaien met een van de kringen?  Laat dit ons weten. Wij zoeken dan met jou/u naar een geschikte kring. 
Je kunt contact opnemen met Adriaan Bos, secretaris van de kringcommissie. Tel. 033-2862918.Kringwerk: Gewoon opbouwend
In onze hervormde gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. Zo’n kring bestaat uit gemiddeld 10-15 leden die gemiddeld eens per maand een avond samenkomen bij één van de leden thuis. Ze openen dan Gods Woord om samen aan de hand van een boekje te spreken over het betreffende Bijbelgedeelte en de inhoud van het bestudeerde hoofdstuk uit het boekje. Op bijna alle kringen wordt hetzelfde boekje gebruikt. De avond staat onder leiding van een kringleider. Op de meeste kringen bereiden overigens ook andere leden de avond voor, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Uit de ervaringen van leden blijkt dat het avonden met inhoud zijn: ze ervaren het als geloofsopbouwend en bovendien wordt de band met anderen uit de gemeente versterkt.

De bestuur van de kringencommissie:
Peter Scheer, voorzitter (033-2865174)
Adriaan Bos, secretaris (033-2862918)
Hans Dorst, penningmeester (033-2865041)

Kringleiders kringen:
Hans Dorst en Marleen Treep, Tineke Hol en Anneke Dorst, Marijke van Dijk en Jelle Maassen van den Brink, Adriaan Bos en Meindert Wijnberg, Jaap van Dam en Arjaan van de Born, Peter Scheer en Lenie Dijkshoorn, Ada van Dijk, Peter en Henny Ophorst, Martha Doeven en Hanneke van Laar, Jorrit en Suzanna Koops, Hans van de Knaap en Ronald Driever, Linda de Kruif en Hanneke van Brakel, Jorrit Dorst, Jan de Jong, Meindert en Petra Wijnberg.

301