Hervormd Woudenberg

Verenigingen & Kringen

De hervormde gemeente kent een zeer actief verenigingsleven. Voor jong en oud zijn er tal van verenigingen en kringen.

Kringwerk
In onze Hervormde Gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. We openen Gods Woord om samen een Bijbelstudie te doen. Per seizoen is er een boekje / thema wat  de leidraad is voor de gespreksavonden. Er leefde al enkele jaren de wens op dieper in te gaan  op het werk van de Heilige Geest. Dit seizoen zullen we het boekje ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest’ behandelen van ds. M.M. van Campen.  Dit boekje neemt ons mee op zoektocht naar  de werking van de Geest en geestesgaven in het verleden, het heden en de toekomst. Heeft u interesse om eens een avond mee te draaien met een van de kringen?
Neem dan contact op met:
Peter Scheer, tel. 033-2865174
Hans Dorst, tel. 033-2865041
Adriaan Bos, tel.033-2862918
of een van de kringleiders.

280