Hervormd Woudenberg

Stamppottenmaaltijd tgv Horna Poton

De stamppottenmaaltijd is een traditie geworden
Dit jaar bent u hartelijk uitgenodigd op vrijdagavond 8 maart vanaf 18.00 uur  in de ons vertrouwde  ‘Kingslane Barn’ van de familie Hol, Koningslaan 11. Wij serveren dan een traditioneel stamppottenbuffet en een heerlijk  dessertbuffet.

De kosten zijn € 22,50 per persoon. U kunt zich opgeven bij mw. Tineke Hol, 06-48255989 of bij mw. Nelie van den Bosch, 033 2863037. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan of overgemaakt worden op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton (ANBI).

192