Hervormd Woudenberg

Presentatie St. Gave

Op 6 oktober om 20:00 uur is er in Eben-Haëzer een presentatie van Annemiek van der Tak over haar werk bij Stichting Gave. Ze is hier vanaf september 2022 werkzaam als Toeruster Kinderwerker. Annemiek verlangt ernaar dat vluchtelingenkinderen Jezus leren kennen en thuiskomen bij de Vader. Het is haar taak om de kinderwerkers die het clubwerk bij het azc vormgeven toe te rusten. Op de clubs hebben de vluchtelingenkinderen plezier en horen over de liefde van Jezus. Voor kinderwerkers is er materiaal, ondersteuning en bemoediging. Het werken met vluchtelingenkinderen is soms een extra uitdaging vanwege de taal en de mogelijke trauma's. Het is belangrijk, dat kinderwerkers hulp kunnen vragen als ze dit nodig hebben. Bij Stichting Gave werken de medewerkers als vrijwilliger of ontvangen salaris op basis van giften die binnenkomen van een achterban. Op dit moment werkt Annemiek als vrijwilliger. De komende tijd wil ze gebruiken om een achterban op te bouwen en fondsen te werven met behulp van een achterbancommissie. Zij helpen Annemiek, zodat de giften anoniem zijn en blijven. Momenteel bestaat de achterbancommissie uit: Elsbeth de Man en Gerda van Krimpen. Zij stellen zich deze avond voor en vertellen ook hoe u het werk van Annemiek eventueel kan steunen. Hopelijk tot 6 oktober! De presentatie start om 20:00 uur. De inloop met koffie of thee en wat lekkers is om 19:45 uur. Van harte welkom!

192