Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
U bent van harte welkom op de laatste ouderenmiddag van dit seizoen, die gehouden wordt op dinsdag 24 april a.s.  De hele middag zal worden verzorgd door onze oud-predikant Ds. Messemaker. Na de pauze zal hij vertellen over "De Christenreis van Bunyan". En zoals we van hem gewend zijn zal hij ook het orgel bespelen.
Eveneens laten we zien waar de dagtocht op DV 15 mei heen gaat en kunt u zich daarvoor opgeven.
De kosten daarvoor zijn € 40,--.

We hopen velen - ook "nieuwelingen" - te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Is het vervoer een probleem? Bel dan met dhr. J. van Egdom (2863149).

Hartelijke groet,
Ouderencommissie

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.

Koffie-ochtenden:
De eerstvolgende koffie-ochtend is op woensdag 4 april 2018. We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat. We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur. Loop gerust even binnen als u even een praatje wilt maken, ook al is het al 10.00 uur geweest.
Hartelijke groet, Ouderencommissie
 

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot mw. N. Wijntjes, Heinelaan 69, 3931 WZ, tel. 286 1415. E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl. 

278