Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De bijeenkomsten voor ouderen en alleenstaanden zijn op iedere laatste dinsdag van de maand en beginnen om 14.30 uur. Op iedere bijeenkomst verzorgt een predikant de meditatie.
Het programma voor 2018-2019 ziet er als volgt uit:
25 september:  Het Weer(Dick Scheer)
30 oktober:       Corrie ten Boom(Jannie van Rijn)
27 november:  De Domari's(mevr. W.J. den Dikken)
18 december:  Kerstviering
29 januari:        De Bijbel door de ogen van RembrandtD(Teuni Suijker)
26 februari:      JUBILEUMMIDAG 50 JAAR OUDERENCONTACT
26 maart:          De geschiedenis v.d. gezondheidszorg(Joke Kraal)
16 april:            Paasviering
21 mei:             Dagtocht

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.

Koffie-ochtenden:
De eerstvolgende koffie-ochtend is op woensdag 5 september 2018. We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat. We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur. Loop gerust even binnen als u even een praatje wilt maken, ook al is het al 10.00 uur geweest.
De volgende data zijn:
10 oktober; 14 november; 5 december; 9 januari 2019; 6 februari; 6 maart; 10 april;    1 mei; 5 juni; 19 juni; 10 juli; 24 juli; 7 augustus; 21 augustus; 4 september

Hartelijke groet,
Ouderencommissiecontactcommissie
 

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Marijke van Dijk, tel. 033-2771574 of tot
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl 

278