Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.

Koffie-ochtenden:
Deze worden in de winterperiode eenmaal per maand en in de zomer(ook speciaal voor onze gasten) tweemaal per maand gehouden van 10.00 uur tot ± 11.30 uur.

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot mw. N. Wijntjes, Heinelaan 69, 3931 WZ, tel. 286 1415. E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl. 

278