Hervormd Woudenberg

Ouderenmiddag Kerstfeestviering

Deze middag vieren we de geboorte van onze Zaligmaker. Er is een Kerstliturgie met muzikale begeleiding van piano en dwarsfluit, een Kerstverhaal en aansluitend een broodmaaltijd. Alle ouderen worden van harte uitgenodigd. Ook wanneer u nog niet eerder een ouderenmiddag heeft bezocht bent u van harte welkom. Deze middag is een goede gelegenheid om kennis te maken met de ouderenmiddagen. In verband met de broodmaaltijd vragen wij u om u op te geven zodat wij weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Opgeven kan bij Marijke van Dijk, tel.nr. 033-2771574

Wilt u worden opgehaald en thuisgebracht dan kunt u dit doorgeven aan dhr. J. van Egdom, tel.nr. 033-2863149  De Ouderencontactcommissie

192