Hervormd Woudenberg

Zondagavondzang

Zondagavondzang Pasen zondag 24 maart

Programma:
1. Leer mij Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
Gez. 34 NH- bundel vers 1, 2, 5, 6, 7 en 9

2. ’t Is middernacht en in de hof, OTH vers 1,2,3,4
Vers 1 eenstemmig  2,3 bovenstem 4 eenstemmig

3. Lam Gods, dat zo onschuldig,
Gez. 39 NH-bundel vers 1, 2 en 3

4. O hoofd bedekt met wonden OTH 107:1,2
Beide verzen bovenstem

5. Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij, psalm 22 : 1, 12 en 14
Vers 1 eenstemmig, vers 12 en 14 bovenstem

6. Is dat, is dat mijn Koning? OTH vers 1,2 en 3
Vers 1 en 2 bovenstem vers 3 eenstemmig

7. Als ik in gedachten sta Gez. 46 NH-bundel
1 t/m 8 wisselzang

8. Genade zo oneindig groot OTH 147 vers 1,2,3,4
Vers 1 eenstemmig vers 2 en 3 bovenstem vers 4 eenstemmig

9. Daar juicht een toon OTH 88 vers 1,2,3,4

10. U zij de glorie OTH 110 vers 1,2,3
Vers 1 en 2 bovenstem vers 3 eenstemmig

391