Hervormd Woudenberg

Zondagavondzang

Op 12 maart is er weer Zondagavondzang met medewerking van de bovenstemgroep Woudenberg.
De aanvang is na de avonddienst om ca. 20:00 uur in Eben-Haëzer. 

Het programma zal als volgt zijn:

  1. ’t Is middernacht
  2. Is dat, is dat mijn Koning
  3. Als ik in gedachten sta
  4. Jezus, leven van mijn leven
  5. Lam Gods, dat zo onschuldig
  6. Komt knielen wij voor Jezus samen
  7. Gij die treurt, kom met uw smart
  8. Er is een Verlosser
  9. Genade zo oneindig groot
  10. U zij de glorie

 

De volgende Zondagavondzang is op 28-05-2023.

391