Hervormd Woudenberg

Zomerzangavonden 2023

Woensdag 19 juli: 1e zomerzangavond
Organist/pianist: Hugo van der Meij
Solist: Johan Petersen, 1e tenor van de Urker Mans Formatie
Opening, verbindende teksten en sluiting: Ds. A.L. van Zwet

 

Woensdag 23 augustus: 2e zomerzangavond
Gerwin van der Plaats en het Urker Mannenkwartet
Organist: Harry van Leeuwen
Pianist: Gerwin van der Plaats
Opening, verbindende teksten en sluiting: Ds. H.J.T. Lubbers

 

De toegang op beide avonden is gratis.
We houden wel een collecte.
Na aftrek van de onkosten verdelen we wat dit jaar overblijft op basis van 50/50 tussen de evangelisatiepost in Hoorn en Kom & Zie.

344