Hervormd Woudenberg

Sing-In

Op zondagavond 30 april d.v. is er weer een Sing In, waaraan ZIVA haar medewerking zal verlenen.
Een prachtig programma is samengesteld, aan de hand van het thema ‘Juicht, want Jezus is Heer’.
Bent u/jij er ook weer bij?
We starten direct na de avonddienst, ca. 20.15 uur, in Eben-Haëzer.
We beginnen eerst met koffie, thee en fris.

291