Hervormd Woudenberg

Psalmzangavond 10-06-2023

Zaterdag 10 juni:
Niet ritmische Psalmzangavond met als thema "Psalmen van David"
Organist: Pieter Heykoop.
Bovenstemgroep Woudenberg.
Opening, verbindende teksten en sluiting: Ds. M. van Kooten.
 

De toegang op deze avond is gratis.
We houden wel een collecte.
Na aftrek van de onkosten verdelen we wat dit jaar overblijft op basis van 50/50 tussen de evangelisatiepost in Hoorn en Kom & Zie.


Programmaboekje

342