Hervormd Woudenberg

Ook het komende seizoen hopen we diverse keren het mannenontbijt te organiseren.
Op 13 oktober is de eerste.
Te gast hoopt te zijn: Prof. dr. Marc de Vries.
Het onderwerp zal zijn: 'Techniek en onze levensheiliging'.
Afgelopen februari zou hij ook al te gast zijn, maar toen was hij verhinderd. Techniek is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. Het zit in alles. Alleen al de smartphone kijken we talloze keren per dag naar. We krijgen, mede daardoor, per dag meer prikkels binnen dan mensen in de middeleeuwen in een heel leven! 
Ons eraan onttrekken? Dat lukt niet! Dat is ook niet waar we als christen toe geroepen worden. Maar hoe kunnen we er dan wel het beste mee omgaan. En belangrijker: hoe kunnen we er nu het beste mee omgaan in onze relatie met God? 
Prof. dr. M de Vries is bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Technische universiteit van Delft. Hij is tevens lid van het bestuur van de Gereformeerde Bond. 
Zaterdag 13 oktober, vanaf 8:30 in de stal van familie Van de Lagemaat aan de Zeisterweg 53. 
Opgeven kan t/m woensdag 10 oktober bij:
Bert van Dijk via mannenontbijt.wberg@gmail.com (graag doen ivm de aankoop van eten). Van harte welkom!
Hartelijke groet,
Bert van Dijk en Marius-Jan Breugem

445