Hervormd Woudenberg

Maatregelen ivm Coronavirus

PERSBERICHT vrijdag 13 maart 2020

De Hervormde Gemeente Woudenberg treft maatregelen volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en van de PKN in de corona-crisis. Dit raakt de erediensten en overige activiteiten waar mensen samenkomen. In ons geval betreft dit met name Eben-Haëzer.

In ieder geval tot D.V. eind maart zijn er in onze kerk geen kerkdiensten waar bezoekers welkom zijn. De diensten worden wel gehouden en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De informatie over de diensten blijft via de gebruikelijke kanalen tot de gemeente komen.

Voor Eben-Haëzer geldt dat dit gebouw eveneens tot D.V. eind maart gesloten zal zijn. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor de bibliotheek. Een uitzondering hierop vormen het Diaconaal Maatschappelijk Werk en de voedselbank. 

De gemeente wordt verzocht om de inhoud van dit bericht te verspreiden onder hen die niet over de moderne communicatiemiddelen beschikken.

De ontwikkelingen worden uiteraard op de voet gevolgd. Geadviseerd wordt de komende tijd met enige regelmaat de website hervormdwoudenberg.nl te bezoeken voor het geval de situatie wijzigt.

192