Hervormd Woudenberg

Kerstconcert Seniorenkoor 'Jubilate Deo'

Het seniorenkoor van Jubilate Deo hoopt D.V. vrijdag 14 december een kerstconcert te geven in de mooie oude dorpskerk van Woudenberg. Het koor staat o.l.v. Roelof van Middendorp. Hij is al weer vele jaren dirigent van ons koor en onder zijn bekwame en inspirerende leiding hopen we weer diverse bekende en goed in het geheer liggende kerststukken uit te voeren. Het koor wordt begeleid door Arie Kortleven en de fluitiste Annedien Bos. Verder werkt aan dit concert ook mee het Gelders Mannenensemble. Het Gelders mannenensemble is een enthousiaste club van 11 mannen die zingen o.l.v. Arie Kortleven. Een van de kernmerken van het ensemble is de eigen en warme klankkleur van de verschillende stemmen. Het belooft een mooi afwisselend concert te worden waarbij ook samenzang niet vergeten is . Ieder is van harte welkom. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Voor luisteraars via de kerkradio is het programma van het concert hieronder weergegeven.

Programma:

Samenzang: Weerklank 112 : 1 en 2 (Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen).

Seniorenkoor: achtereenvolgens “Wijzen kwamen van heel ver”, “In de stad van Koning David” en “Wij trekken in een lange stoet”.

Samenzang: Weerklank 137 : 1, 3 en 4 (Wij gaan met haast naar Bethlehem).

Gelders Mannenensemble: achtereenvolgens “Fanfare, Gloria in Excelsis Deo”, “De Kerstnacht”, “Beautiful Savior” en “Ik kniel aan Uw kribbe neer”.

Instrumentaal  intermezzo (dwarsfluit en piano).

Seniorenkoor: achtereenvolgens “O hoe heerlijk, hoe begeerlijk”, “Immanuël” en “Ere zij God”.

Samenzang: Weerklank 106 : 1 en 4 (Gaat, stillen in den lande).

Gelders Mannenensemble: achtereenvolgens “Hoor, hoor mijn ziel”, “Herders, hebt gij niet vernomen” en Gods liefde”.

Samenzang: Weerklank 124 : 1 en 3 (Hoor de eng’len zingen d’eer).

Na de sluiting zingen we het “Ere zij God”

192