Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondags- school van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschool-uur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en an- dere belangstellenden in gebouw Eben - Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken. 
Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.Beste jongens en meisjes,
Hebben jullie een fijne vakantie gehad?
Volgens het rooster leren jullie voor de komende.zondagen de volgende teksten en psalmverzen.

Zondag 10 maart:
Groep 1: Ruth  en Boaz (Ruth. 3, 4)
Tekst: En de God des vredes zal met u zijn (Fill. 4 : 9b).
Psalm: 105 : 5a,b

Groep 2 en 3: Tweede wonderbare spijziging (Markus 8 : 1-9)
Tekst: Zij zullen niet meer hongeren (Openb. 7 : 16a)
Psalm: 62: 4

Als je het spaarpotje voor de actie nog niet hebt ingeleverd, wil je het spaarpotje dan op deze zondag meebrengen?
We hopen met elkaar deze actie af te sluiten en de opbrengst bekend te maken.

Zondag  17 maart:
Groep 1: De intocht in Jeruzalem (Matth. 21: 1-17)
Tekst: Gezegend zij hij, die daar komt in de Naam des HEEREN! (Ps.118 : 26a)
Psalm: 105: 5

Groep 2 en 3: Lazarus opgewekt (Joh. 11: 1-46)
Tekst: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven (Joh. 11 : 25b)
Psalm: 16: 6a

Wij hopen jullie allemaal zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding


Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind 033-3033 311 of
Marian Breunesse: 033-286 0899

348