Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondags- school van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschool-uur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en an- dere belangstellenden in gebouw Eben - Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken. 
Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.Beste jongens en meisjes,

Volgens het rooster leren jullie voor de komende zondagen de volgende teksten en psalmverzen:

Zondag 24 maart:
Groep 1: Judas’ verraad (Mattheüs 26 : 14-30)
Tekst: De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (Jesaja 53 : 5m).
Psalm: 116 : 3a

Groep 2 en 3: Zalving in Bethanië en intocht (Johannes 12 : 1-19)
Tekst: Gezegend zij hij, die daar komt in de Naam des Heeren (Psalm 118 : 26a)
Psalm: 16: 6

Zondag  31 maart:
Groep 1: Jezus in Gethsémané (Mattheüs 26: 36-46)
Tekst: Uw wil geschiede (Matth. 6 : 10b)
Psalm: 116: 3

Groep 2 en 3: De voetwassing (Johannes 13: 1-20)
Tekst: Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient. (Lukas 22 : 27b)
Psalm: Morgenzang: 5

Wij hopen jullie allemaal zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding


Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind 033-3033 311 of
Marian Breunesse: 033-286 0899

348