Hervormd Woudenberg

Woensdagmiddagclub

Attentie: Woensdagmiddagclub verplaatst naar 28 maart

 

De geplande woensdagmiddagclub van 21 maart wordt een weekje verschoven. Omdat veel kinderen juist deze woensdag voor een vaccinatie worden verwacht, houden we de club nu op woensdag 28 maart. Tijdens deze club is er ook de mogelijkheid om als ouder een middagje mee te lopen. Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog versterking van de leiding, dus we nodigen belangstellenden van harte uit om te ervaren hoe mooi dit werk in Gods Koninkrijk is.

 

Op woensdagmiddag kun je gezelligheid vinden in Eben-Haëzer. Hier is dan een heel leuke club voor de basisschoolgroepen 3-4 en 5-6.
Groep 3 en 4 zijn welkom op: 27-09; 25-10 en 29-11.
Groep 5 en 6 zijn welkom op: 11-10; 08-11 en 13-12.
De data in 2018 volgen nog.
Nu wil je natuurlijk wel weten wat/wie wij zijn en wat we doen. We zijn met 4 begeleiders en gemiddeld 20 kinderen. We beginnen met zingen uit “Op Toonhoogte”. Luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en praten daar nog eventjes over na. Natuurlijk is er ook wat te drinken en iets lekkers om daarna met elkaar te gaan knutselen. Ook gaan we wel eens met elkaar naar het bos of houden we een leuke spelletjesmiddag. Voor maar 0,50 euro per keer heb je een hele leuke en gezellige middag van 14.00 tot 15.30 uur. De tijd is altijd zo voorbij. Heb je zin om te komen? 
Natuurlijk mag je vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Oók als ze geen lid zijn van onze kerk. Graag zelfs!

Zit jij in groep 5 of 6? 
Op woensdagmiddag 13 december is het weer zover: alle jongens en meiden uit groep 5/6 zijn die middag welkom in de bovenzaal van Eben Haëzer.
Deze middag zal in het teken staan van kerst; het feest van de geboorte van de Heere Jezus. We beginnen zoals altijd om 14.00u en het duurt tot 15.30u.
Ben jij er ook weer bij? 
Wij hebben er in ieder geval zin in!
Hartelijke groet, 
Arina, Annita, Gijsbert en Jolanda
 


 

283