Hervormd Woudenberg

Jeugdwerk Actueel

Van hart tot hart - het brengen van Gods woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden
 
Wiebelende kinderen, luisterende kinderen, dwalende blikken, hier en daar een zucht of herkenning… Je wilt zoveel vertellen, maar wat is het moeilijk om het niveau van het kind te pakken en zijn hart echt te bereiken met de hoogten en diepten van het christelijk geloof. Hoe breng je Gods Woord dicht bij het kinderhart? Hoe spreek je met een kind over God en hoe mag het dat zelf doen? Hoe luister je samen naar Gods woorden? Welke liederen over God leer je hen aan? Iemand zei eens: “Dwalingen komen zingend de kerk binnen.” Is dat inderdaad zo?
Vragen die niet vrijblijvend zijn, omdat het om de zielen van kinderen gaat. Deze thema’s vragen om gebed én grondige bezinning. 

Daarom organiseert Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen op D.V. vrijdag 6 oktober voor de tweede keer een symposium. Dr. M. Klaassen en drs. L. Snoek zullen de hoofdlezingen verzorgen. Zie ook: www.evangeliestek.nl


HJW Agenda, alle data DV

  • 9 september 2017 Kruispuntconferentie 'Belijdenis' Jongeren 16+
  • 6 oktober 2017 Symposium 'Kind en Geloof' Leidinggevenden en ambtsdragers
  • 11 november 2017 Jeugdappel 16+ 'Volg Mij!' Jongeren 16+
  • 24-27 november 2017 Bijbelstudieconferentie 16+ Jongeren 16+
  • 9 december 2017 Kruispuntconferentie 'Huwelijk' 
  • 20 januari 2018 Toerustingsdag 'Goed in Vorm' Leidinggevenden en ambtsdragers
  • 27 januari 2018 Toerustingsdag 'Goed in Vorm' Leidinggevenden en ambtsdragers
  • 9-12 februari 2018 Bijbelstudieconferentie 16+ Jongeren 16+
  • 16-19 maart 2018 Bijbelstudieconferentie 16+ Jongeren 16+
  • 24 maart 2018 Kinderappel -12 Kinderen -12

14 jaar? Koop een HSV-jongerenbijbel!
Lees je Bijbel, bid elke dag! Dat is de kern van onze inzet als Jeugdraad. Dat jongeren met het Evangelie in aanraking komen en ze groeien in geloof. Bidden en Bijbellezen. De twee kernopdrachten in het geloof. In 2013 hebben we al eens een eenmalige grote actie gedaan door bij te dragen aan de aanschaf van een HSV-jongerenbijbel. Wij zijn ervan overtuigd dat deze editie voor jongeren dat steuntje in de rug kan geven om bewust de Bijbel te (leren) lezen. We gaan daarom vanaf dit nieuwe seizoen structureel bijdragen aan de aanschaf van een HSV-jongerenbijbel voor jongeren in de gemeente die 14 jaar worden.  Wanneer je vanaf 1 september 2016 14 jaar wordt of bent geworden, kun je bij boekhandel Droogendijk een HSV-jongerenbijbel kopen voor maar € 10,00. Daar ligt een formulier om te tekenen. De Jeugdraad van Hervormd Woudenberg draagt de rest bij.


379