Hervormd Woudenberg

Jeugdraad

Tientallen enthousiaste gemeenteleden zetten zich in voor de jongeren binnen onze gemeente. We dankbaar dat er genoeg leiding is om elke club van start te laten gaan. Natuurlijk is extra leiding altijd welkom. Wil jij graag je steentje bijdragen in het jeugdwerk? Schiet één van de jeugdraadsleden aan of stuur een mailtje naar jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl


Onze gemeente beschikt over een Jeugdraad die er voor de jeugd en de jeugdwerkleiders is. Deze bestaat uit de volgende zes personen.

 • Johan Peters (Jeugdouderling wijkgemeente 1);
 • Gerald van der Linden (jeugdouderling wijkgemeente 2);
 • Jaap van Dam 
 • Ad Louter
 • Martina de Vries
 • Ellard de Voogd
 • Adriaan Timmer
 • Angela van Elst

Contact: jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl

De Jeugdraad coördineert namens de Algemene Kerkenraad het jeugdwerk in de gemeente. Het doel van de Jeugdraad bestaat uit een aantal punten:

 • Meewerken aan de vorming en toerusting van de jeugd.
 • De jeugd een plaats geven in onze kerkelijke gemeente en hiermee de weg wijzen in deze geseculariseerde wereld.
 • De jeugd in aanraking brengen met het Evangelie van Jezus Christus en ze daarvan te laten leren.
 • Het aanzoeken, bijstaan en sturen van leidinggevenden van clubs en verenigingen.

De Jeugdraad coördineert en delegeert zoveel mogelijk naar de leidinggevende van de verschillende clubs en verenigingen. Periodiek heeft de Jeugdraad hiervoor overleg met de leidinggevende binnen het jeugdwerk. Tevens is er regelmatig overleg met de algemene kerkenraad en kerkrentmeesters. Hierin wil de Jeugdraad een klankbord zijn naar de leidinggevende en de aansluiting tussen de verschillende leeftijdscategorieën bevorderen.

Verder organiseert de Jeugdraad onder andere de volgende activiteiten:

 • Preekbesprekingen voor de verschillende leeftijdscategorieën van onze jeugd.
 • Toerustingavonden voor de leidinggevende van de verschillende clubs.
 • Mogelijkheden tot het volgen van trainingen en cursussen van bijvoorbeeld de HGJB.

Via deze website, De Vijf Gemeenten en afkondigingen in de kerk houdt de Jeugdraad u op de hoogte. Schiet gerust één van de Jeugdraadsleden aan.

281