Hervormd Woudenberg

Inzamelactie Voedselbank

Wekelijks ontvangen ongeveer 20 gezinnen een pakket met levensmiddelen van de ‘Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel’. Een ondersteuning in de dagelijkse voorziening omdat men (tijdelijk) niet voldoende financiële middelen heeft om in het levensonderhoud te voorzien. De artikelen worden geschonken door grote bedrijven vanwege overproductie of een andere kleurlijn in de verpakking, door lokale middenstanders, een volkstuinvereniging en particulieren.

In de hal van Eben-Haëzer staat een krat waarin u/jij artikelen kunt doen die dan op vrijdag aan de klanten worden uitgedeeld. Iets teveel of verkeerd gekocht? Of een concrete ondersteuning willen geven? Koop een artikel waar men wat aan heeft (koffie, thee, pasta’s, broodbeleg, etc.)? Doe het in de krat!

Op zaterdag 24 november vindt er een inzamelactie plaats bij alle filialen van de Hoogvliet. En dus ook in Woudenberg. Voor het uitdelen van flyers en het aannemen van de artikelen zijn nog enkele vrijwilligers nodig. Anderhalf uur daadwerkelijke actie voor de medemens die het echt niet ruim en vaak ook niet gemakkelijk heeft?
Meld u aan via email: rijk.beumer@gmail.com of telefoon 06-40499934

192