Hervormd Woudenberg

Kennismakingsmap Gereformeerde Bond

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bieden wij u als Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk Nederland onze kennismakingsmap aan met de volgende inhoud:

-Introductiebrief
-Brochure met “Wat is en doet de Gereformeerde Bond”
-Gereformeerde Bond nader verklaard
-Exemplaar van De Waarheidsvriend
-Ledenbrief Gereformeerde Bond (verslag werkzaamheden afgelopen jaar) -Flyers voor lidmaatschap GB en abonnement op De Waarheidsvriend

We hopen dat u na het doornemen van deze map een indruk heeft gekregen wat de Gereformeerde Bond kan betekenen voor u en de gemeente waartoe u behoort.

Kennismakingsmap

648