Hervormd Woudenberg

Gemeentegids 2019

Aan (de vertegenwoordigers van) alle bestuursorganen, verenigingen, commissies, kringen, clubs, werkgroepen, etc. van onze gemeente.

Betreft: Actualisatie gemeentegids en update content website www.hervormdwoudenberg.nl

 

Beste gemeenteleden,
De informatiegids van onze gemeente is toe aan een actualisatie, omdat veel van wat er in is opgenomen als gedateerd kan worden aangemerkt.
Ditzelfde geldt - zij het in mindere mate - voor de content van onze website.
De laatste versie van de informatiegids dateert van het seizoen 2019 - 2020. Deze uit 51 pagina’s bestaande gids geeft allerlei informatie over onze gemeente en beschrijft in het kort de vele uiteenlopende activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.

Mevrouw I. de Ridder van ons kerkelijk bureau is bereid de actualisatie van de informatiegids op te pakken en voor de update van de content van onze website is mevrouw L. Scheer bereid de helpende hand te bieden.

Echter beiden kunnen niet zonder uw en jouw hulp!

Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek aan alle in de aanhef genoemde instanties om tijdig doch vòòr D.V. 1 juli a.s. mevrouw De Ridder en mevrouw Scheer de actuele informatie aan te leveren via kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl (waar het gaat om de informatiegids) en liesscheer@gmail.com (waar het de content van de website betreft).

Om er voor te zorgen dat bij iedereen bekend is wat de “uitgangssituatie” voor het actualiseren van de informatiegids is, is de laatste versie van deze gids zowel in PDF als Word op de website van onze gemeente geplaatst.

Kijk wat aanpassing behoeft en mail de aangepaste informatie vòòr 1 juli a.s. naar kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl of liesscheer@gmail.com

Blijft actuele informatie achterwege of wordt deze niet tijdig verkregen dan zal met de huidige informatie worden volstaan en zal de gemeentegids voor dat betreffende onderdeel gedateerd blijven en zal met onjuiste gegevens verder worden gegaan. De verantwoordelijkheid hiervoor legt het College van Kerkrentmeesters nadrukkelijk bij (de vertegenwoordigers van) alle bestuursorganen, verenigingen, commissies, kringen, clubs, werkgroepen, etc. van onze gemeente.

Om bij de start van het winterwerk 2022 - 2023 qua informatie op orde te zijn, zal uiterlijk 1 juli 2022 het actualisatieproces moeten zijn afgerond. Als peildatum voor de actuele informatie wordt gehanteerd 1 september 2022.

Daarna kan drukkerij AMV B.V. aan de slag, zodat bij de start van het winterwerk de actuele informatiegids en website bij leven en welzijn gereed zijn.

Wij rekenen op uw en jouw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Het College van Kerkrentmeesters

 

word

 

pdf

623