Hervormd Woudenberg

Op dinsdag 12 september om 20.00 uur hoopt de AK in Eben-Haëzer een gemeenteavond te beleggen over de visie van de Algemene Kerkenraad op de ontwikkeling van de gemeente. Wat is de beleidsmatige sturing in onze kerkelijke gemeente; is dat centraal of meer via de wijken? En is dit gewijzigd de afgelopen jaren? Aanleiding daartoe vormde een brief van een aantal gemeenteleden die graag meer aandacht zouden zien voor het middendeel van de gemeente en de reacties daarop van een aantal gemeenteleden ter rechterzijde. Daarover zijn vervolgens met betrokkenen gesprekken gevoerd en de AK heeft e.e.a. geëvalueerd en opnieuw nagedacht over onze positionering hierin. In juni 2017 is in de AK het document AK-koers Hervormde gemeente Woudenberg vastgesteld:
Wijkgericht in verbondenheid met het geheel 
Deze notitie is gedeeld met degenen die een brief hadden geschreven. Het leek de AK goed dit onderwerp aan de orde te stellen in een algemene gemeenteavond om dit nader toe te lichten. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. De AK hoopt op een gezegende en constructieve avond die mag bijdragen aan het onderlinge begrip.

Mocht u naar aanleiding van deze AK-berichten nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Scriba AK ouderling K.A. van den Born. 

437