Hervormd Woudenberg

De gemeenteavond staat in het teken van de realisatie van het 2e Kerkelijk Centrum

Wij zullen u informeren over:

Meer uitgewerkte plannen van de werkgroep DSW betreffende de te ontwikkelen activiteiten

Het aangepast ontwerp 2e Kerkelijk Centrum, dit n.a.v. de inbreng van gemeenteleden

De wijze waarop gemeenteleden kunnen meebouwen d.m.v. giften en leningen voor de benodigde financiering van de bouw van het 2e Kerkelijk Centrum

 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met de mogelijkheid om de nieuwe schetsen van het aangepast ontwerp nog te bekijken.

437