Hervormd Woudenberg

Uitnodiging gemeenteavond vervolg genderdysforie

Geachte gemeenteleden,
Op 22 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over het onderwerp genderdysforie.

Tijdens deze avond heeft dr. J. Hoek ons van de nodige informatie voorzien alsook het standpunt van de Gereformeerde Bond toegelicht.

Als kerkenraad willen wij nu graag ons voorgenomen besluit met u delen.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond die op
D.V. woensdag 16 november a.s. gehouden zal worden in Eben-Haëzer.

De avond begint om 20.00 uur en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente II.

Wij zien uit naar uw komst.

616