Hervormd Woudenberg

Gehandicaptencommissie

Aangepaste kerkdienst op Zondag 17-02-2019

In onze hervormde gemeente is een commissie gehandicapten actief, die fungeert als orgaan van bijstand voor de algemene kerkenraad. Doel van de commissie is het coördineren van de activiteiten ten behoeve van de verstandelijke en lichamelijke gehandicapten. Ook onderhoudt de commissie kontakten met deze mensen en de betrokkenen om op een adequate manier in te kunnen gaan op hun wensen en behoeften. Daarnaast draagt zij zorg voor de draagkracht en de betrokkenheid vanuit de gemeente.

De commissie bestaat uit: 
Voorzitter: R. van Schaik(033- 286 3714)
Diaconie: J. van Velze(j.vanvelze@hervormdwoudenberg.nl)
Lid: Gerbert Leeuwdrent(06-25255285)
Lid: Martijn de Jong(tel. 888 0268)

Clubs en activiteiten die vallen onder verantwoording van de gehandicaptencommissie:


Bijbelclub “Eben Haëzer”
In Kerkelijk centrum ‘Eben Haëzer’
Bijbelgroep en Catechesegroep 
Zaterdag van 14.00 – 16.00 uur, één keer per maand, m.u.v. de zomerperiode 
Contactpersoon: 
Gerbert Leeuwdrent(06-25255285)gleeuwdrent@hotmail.com
Magdaleen Donselaar(033-2864356)

Bijbelclub “De Heygraeff”
Op Locatie Reinaerde, De Heygraeff 3, 3931 MK Woudenberg 
Er zijn 2 club, om de 14 dagen op woensdagavond van 19.00-20.00 uur;
de cliënten hebben dus 1x per maand club.
Contactpersoon:  Conny Geijtenbeek(033-2861395 of 06-46497925)
connygeijtenbeek@kpnmail.nl

Bijbelkring “Het Tuinhuis”
Kersentuin 28, 3931 SR, Woudenberg(033-286 6193)
Contactpersoon: Itske van den Born(033-2861933)

Op weg met de ander, Woudenberg
Bezoekwerk bij lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten 
Contactpersoon: Magdaleen Donselaar(033-2864356)


S.V.W.W. Stichting Verzorgd Wonen Woudenberg
Woonvorm “Het Tuinhuis” voor verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapten.
Informatie en contactpersoon: J. de Jong(033-2864709)

Geïntegreerde kerkdiensten 
2 keer per jaar in de Dorpskerk, Middenstraat, Woudenberg 
Te weten: 1 keer vanuit het gehandicaptenwerk in de gemeente. 
1 keer i.s.m. 'SIEN' Philadelphia Amersfoort e.o. 
Contactpersonen:
Gerbert Leeuwdrent(06-25255285)gleeuwdrent@hotmail.com
Roel van Schaik(033-2863714)

Vanuit de Diaconie
Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten, 
Contactpersoon: R. Wever(033-2865292)
email: r.wever@hervormdwoudenberg.nl

296