Hervormd Woudenberg

Bijbelclub Eben Haëzer

Bijbelclub Eben Haëzer 
(voor andersbegaafden)
Wij komen één keer per maand bij elkaar op de zaterdagmiddag van 14:00-16:00 uur. 
Jullie worden om 14:00u in Eben Haëzer verwacht, waar met beginnen met een kopje koffie, thee of chocomel en gaan luisteren naar elkaars verhalen. Vervolgens gaan we met en voor elkaar bidden en zingen en wordt er een Bijbelverhaal verteld. In de cathechesegroep praten we er met elkaar over door, terwijl de Bijbelgroep doorgaat met zingen. Na de koffiepauze gaan we iets leuks knutselen om mee te nemen, zoals bloemenvaasjees, kaarten of een fotolijst. Om 16:00u is het helaas alweer tijd om te stoppen.

Op 20 januari hebben we onze 1e clubmiddag gehad in het nieuwe jaar.
Het Bijbelverhaal ging over de zaligsprekingen die de Heere Jezus aan de mensen vertelde.
We hebben gesproken over het verdrietig zijn en hoe je dan toch gelukkig kan zijn als je bij de Heere Jezus mag horen en in hem gelooft.
Morgen, 24 februari, is de volgende clubmiddag, we lezen over de storm op het meer.
Natuurlijk gaan we ook weer iets maken en veel zingen.
Zondag 25 februari is er weer een speciale kerkdienst in de kerk. De dominee vertelt dan alles op een begrijpelijke manier. Na afloop van de dienst drinken we samen koffie, thee of limonade in Eben Haëzer en praten we met elkaar nog na over de dienst.
Kom je ook?
 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Gerbert Leeuwdrent(06-25255285)
gleeuwdrent@hotmail.com

297