Hervormd Woudenberg

Startdag winterwerk 2017-2018

Ook dit jaar is weer een afwisselend programma samengesteld rondom de opening van het winterwerk.

Net als eerdere jaren organiseren we ‘s middags vanaf 14.00 uur diverse activiteiten waaronder enkele nieuwe:

Ouderen programma in Eben Haëzer

Verzorgd door de ouderencommissie.

Voordracht ‘De Reformatie ging in Woudenberg niet vanzelf’

De Reformatie ging in Woudenberg niet vanzelf. Bekwame dienaren binnen de kerk waren er niet. Ook de bevolking hield vast aan de paapse gewoonten. Bijna 50 jaar na het overlijden van Luther lag de kerk nog steeds woest en ledig. Binnen de provincie Utrecht was de ene helft van de kerkgenootschappen Remonstrants, de andere helft Contra-remonstrants en dan niet verdeeld in het oosten of het westen, of het noorden en het zuiden, maar gemengd door de gehele provincie heen. Begin 17e eeuw was Woudenberg qua richting Remonstrants. Vrij spoedig daarna Contra-remonstrants en dat is het tot nu toe gebleven. Aanvankelijk in de gezindte Nederduits Gereformeerd, na 1815 Nederlands Hervormd en nu PKN. Verreweg het grootste deel van de predikanten die tot medio 20ste eeuw werden beroepen was proponent, of wel kandidaat. Een van hen bleek een boef te zijn en werd op 6 punten van ergernis als dominee weggestuurd (en hij was nog wel door zijn vader bevestigd). Enkele predikanten hebben geschriften nagelaten die specifiek betrekking hebben op Woudenberg.

Presentatie Kom & Zie

In de grote zaal zijn bewoners en begeleiders van Kom & Zie uit Moldavië te gast, die vertellen en laten zien waar ze wonen en wat ze daar allemaal doen!

‘Sport & spel’ in de Camp voor de jongsten (12-)

Fotografie workshop

We hebben we een nieuwe beroepsfotograaf die er heel veel zin in heeft om u/jou de beginselen van een goede foto bij te brengen! Fotografie is erg belangrijk tegenwoordig. De hele dag worden er met de smartphone of camera foto's gemaakt. Waarschijnlijk loopt er op deze gemeentedag ook wel iemand rond die van alles foto's maakt. Nu zijn sommige foto's beter of mooier dan andere foto's. Geluk of toeval wordt er dan snel gezegd, of diegene die de foto maakte heeft gewoon veel talent. Maar een geslaagde foto heeft vaak een dingen in zich waaraan voldaan is, een goede compositie, lichtval, kleur, etcetera. En dat zijn dingen waar iedereen op kan letten en naar kan kijken. Bij deze mini introductie cursus doen wij dat. Neem je spiegelreflexcamera (liefst) mee, of een gewone camera of als je beiden niet hebt, je smartphone. Dan zie ik jullie graag op 16 september. Tot dan, Barend Fieret, fotograaf en docent aan de Fotovakschool (www.fieretfotografie.nl)


‘Kano varen’ in het Valleikanaal voor de tieners (12+)


Fietstocht door de mooie omgeving van Woudenberg


Mountainbiken (met eigen fiets en helm)

 

Workshop Fotografie 

 

Handletteren 

Dit jaar is er ook een workshop ‘Handletteren’ waar u uw creativiteit in kwijt kunt.

 

Barbecue rondom de kerk

Natuurlijk sluiten we de middag af met een grote barbecue.

 

Volleybaltoernooi in De Camp

(geen zwarte schoenzolen) (aantal personen en een team-naam opgeven)

 

Aanmeldformulier

318